ŚrWrz28

Eksploatowane i planowane kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego

Dwie grupy kapitałowe – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) i Polska Grupa Energetyczna (PGE) – odpowiedzialne są za wydobycie ponad 99% węgla brunatnego w Polsce metodą odkrywkową.

Mapa powyżej ilustruje obecnie eksploatowane kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego oraz kopalnie, które PGE S.A. i ZE PAK S.A. wymieniają w swoich raportach finansowych jako planowane lub perspektywiczne. Łączne zasoby geologiczne w złożach uznanych za perspektywiczne wynoszą ponad 5,5 miliarda ton węgla brunatnego. W interesie mieszkańców Polski, Europy oraz całego świata jest aby węgiel ten pozostał pod ziemią, gdyż jego wydobycie i spalenie oznaczałoby tragedie ludzkie i straty wielokrotnie przekraczające zyski, które mogłyby wypracować koncerny ZE PAK i PGE.

Pobierz załącznik:
Początek strony