PtLut03

Wyniki analizy portfeli wszystkich prowadzących w Polsce działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)

Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" przedstawia dziś (3.02.17) w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej(PAP) w Warszawie wyniki analizy portfeli wszystkich prowadzących w Polsce działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) pod kątem ich zgodności z podpisanym w Paryżu pod koniec 2015 roku porozumieniem klimatycznym ratyfikowanym przez Polskę w 2016 roku.

Analiza porównuje zawartość w portfelach największych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych spółek, które wydobywają i sprzedają węgiel brunatny lub kamienny, wytwarzają w oparciu o niego energię lub też czerpią dochody ze sprzedaży maszyn i urządzeń na potrzeby górnictwa. Niepokojące jest to, iż większość OFE nie tylko nie zmniejszyła swojego zaangażowania w sektor węglowy (z trzema wyjątkami), ale wręcz zwiększyła zaangażowanie w ten sektor. W związku z katastrofalnym stanem powietrza w Polsce oraz kolejnymi alarmami smogowymi w całym kraju wykazano zaangażowanie OFE w spółki prowadzące wydobycie i sprzedaż węgla brunatnego, mułów, flotów i/lub miałów węglowych niskiej jakości, których spalanie w piecach domowych przyczynia się w najwyższym stopniu do powstawania epizodów smogowych. Ze względu na swoją skalę największe środki zaangażowane w spółki "smogowe" mają Nationale Nederlanden, Aviva oraz PZU "Złota Jesień", najwyższe zaś zaangażowanie pod względem procentowego udziału w wartości portfela - AXA OFE. Niekwestionowanym liderem pod względem zaangażowania najniższego tak samo bezwzględnie jak i procentowo oraz zarówno w spółki z sektora węglowego jak i w spółki współodpowiedzialne za powstawanie smogu jest Allianz OFE - spółka córka największej firmy ubezpieczeniowej w Europie.

 

Pobierz załącznik:
Początek strony