WtCze13

Przyszłość Konina w rękach aktywnych obywateli !

Konin zdjecieW poniedziałek 12 czerwca, zorganizowaliśmy w Koninie konferencję "Konin. Powrót do przyszłości ?" dotyczącą rozwoju miasta w kontekście spadku znaczenia przemysłu energetycznego opartego na wydobyciu i spalaniu węgla brunatnego. Wykorzystanie możliwości jakimi dysponuje Konin oraz mogące się pojawić w trakcie procesu przemian zagrożenia na rynku pracy, dotykające małej i średniej przedsiębiorczości czy zagospodarowania przestrzeni miejskiej są tematami spotkania. Miasto Konin w ciągu kilku lat przejdzie transformację ekonomiczną, która powinna stać się szansą na rozwój społeczny, gospodarczy i technologiczny – mówił Tomasz Waśniewski, prezes Fundacji „RT-ON” do blisko setki gromadzonych, w tym reprezentantów górniczych związków zawodowych.

Do udziału w dialogu zaprosiliśmy władze miasta, lokalny samorząd, przedstawicieli ruchów miejskich w Koninie oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców. O dobrych praktykach z innych miejsc Polski opowiedziała zastępczyni prezydent Zabrza, pani Katarzyna Dzióba i Dariusz Szwed, pełnomocnik prezydenta Słupska. Oba miasta w ostatnich latach musiały znaleźć nowe kierunki rozwoju, w obliczu utraty dużej liczby miejsc pracy, odejścia od wydobycia węgla czy utraty statusu miasta wojewódzkiego. Zgromadzeni z konsternacją przyjęli, iż wiceprezydent Konina, Sebastian Łukaszewski, który na spotkaniu reprezentował miasto, po krótkim wystąpieniu w ramach panelu pt."Dobre przykłady rozwoju miast" nie wziął udziału w dalszej dyskusji i opuścił spotkanie.

W ramach konferencji pracowały też grupy robocze dyskutujące na takie tematy jak m.in.: rozwój energetyki odnawialnej w ramach przemysłu energetycznego, turystyka, rolnictwo ekologiczne czy rozwój ruchów spółdzielczych (fundusze inwestycyjne, ekonomia społeczna). Wszystkie te obszary do dyskusji zostały zaczerpnięte ze Strategii Rozwoju Konina i będą w najbliższych latach wymagały nie tylko inwestycji i zaangażowania ze strony miasta ale i aktywności obywateli, jesli Konin ma być miejscem przyjaznym dla mieszkańców.

Mimo, że spotkanie było pierwszym z proponowanego przez nas cyklu, pojawiły się konkretne i interesujące wnioski i postulaty jak ten z entuzjazmem podchwycony przez Radnych Konina by jak najszybciej zobligować samorząd do powołania energetyka miejskiego z zadaniem m.in. sprawnego wdrażania efektywności energetycznej i oszacowania potrzeb i możliwości związanych z tym tematem na najbliższe lata.

"Jeżeli chcemy ludzi, obywateli zachęcić do współuczestnictwa. to musimy pokazać, że to jest efektywne ..To ważne żeby pokazywać jakie mamy dobre, odnawialne zasoby miejskie" mówił w trakcie debaty Dariusz Szwed, przywołując liczne przykłady działań, które przynoszą rezultaty w Słupsku, zarówno tych oddolnych, jak i prowadzonych przez samo miasto, dotyczących np. kwestii poszanowania środowiska czy oszczędności zasobów.

Zamykając konferencję , pani Katarzyna Dzióba zauważyła: "To jest dobry moment, żeby wspólnie zastanowić się jak przygotować miasto do czasów transformacji bo to, że one się ziszczą, chyba nie macie Państwo żadnych wątpliwości.(...)Wspólne przygotowanie różnych wariantów postępowania i działanie w celu rozwoju miasta wspólnie z mieszkańcami, to jest ten cel, który stoi w tej chwili przed miastem Konin."


Mamy nadzieję, że konferencja w Koninie to tylko początek debaty, która będzie kontynuowana lokalnie, z aktywnym uczestnictwem zarówno władz jak i obywateli. Wyzwania jakie stoją przed miastem, na pewno nie będą łatwe do przezwyciężenia, ale wiemy, że przy współpracy wielu stron jest to możliwe.

 

fot.: Anna Pilarska, żródło: www.lm.pl

 

 

Początek strony