PnLip03

Walne Zebrania akcjonariuszy największych spółek węglowych

Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” uczestniczy w Walnych Zebraniach akcjonariuszy spółek węglowych w Polsce. W tym roku szczególnie ważne było dla nas Zebranie Akcjonariuszy PGE S.A., które odbyło się 27-ego czerwca w Warszawie.  Brała w nim  udział  obok Jakuba Gogolewskiego ( Fundacja RT-ON)  pani Anna Dziadek, jako przedstawicielka Koalicji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" (prezes Stowarzyszenia ”Nie Kopalni Odkrywkowej”). W odpowiedzi na zadane pytania o konkretne plany odkrywkowe, Zarząd PGE poinformował nas, że jeszcze w tym roku PGE zamierza uzyskać decyzję środowiskową dla odkrywki Złoczew (wrzesień), zaś koncesję do końca października 2017 roku. Na spotkaniu pytaliśmy również o plany związane z kopalnią odkrywkową w Gubinie - Zarząd PGE utrzymuje, że otrzyma koncesję wydobywczą do końca 2018 roku.

 

Wbrew  naszym  przewidywaniom przedstawiciele PGE  uważają, że wypłacone przez firmę ubezpieczeniową 49 milionów złotych odszkodowania dotyczące osuwiska Turów nie wpłyną na koszty ubezpieczenia działalności wydobywczej PGE w przyszłości. W sprawozdaniu finansowym PGE za2 016 wyceniono na 142 milionów złotych koszty odbudowy sprzętu i infrastruktury zniszczonej w wyniku osuwiska. (patrz: http://rozwojtak-odkrywkinie.pl/index.php/pl/component/k2/czas-rezygnowac-ze-starych-technologii-kopalnia-odkrywkowa-wegla-brunatego-w-turowie-sama-sie-zasypuje

Próbowaliśmy również rozmawiać na temat finansowej przyszłości PGE: na ten moment spółka nie jest w stanie ocenić jak planowane odkrywki i elektrownie węglowe wpłyną na możliwość wypłacenia dywidendy po 2019 roku (polityka dywidendowa firmy jest określona obecnie tylko do 2020 roku).

Cały zapis Walnego Zebrania Akcjonariuszy PGE, wszystkie pytania i odpowiedzi Zarządu dostępny jest tutaj: http://ucstream.pl/pge/

Z kolei podczas Zebrania Walnego ZE PAK (28 czerwca 2017) przedstawiciele Fundacji  uzyskali następujące informacje:

-  Ministerstwo Środowiska wydało zgodę na pozostawienie przez spółkę  PAK niewydobytej części złoża w ziemi i zaniechanie wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Koźmin.  Zasoby przemysłowe pozostawione w odkrywce Koźmin na koniec 2016 roku wynosiły ponad 7,5 milionów ton węgla brunatnego. Dodajmy, że spółka chce jednocześnie uruchomić nową odkrywkę „Ościsłowo”

- KWB Adamów będzie kontynuować wydobycie węgla brunatnego z odkrywki Adamów po zamknięciu elektrowni Adamów planowanym na początek 2018 roku

- ZE PAK ma w planach transport węgla z Adamowa oraz spalanie go w blokach elektrowni w Pątnowie. Węgla z Adamowa, wdług szacunków, ZE PAK ma na nieco ponad 3 lata.

- Przedstawiciele spółki nie są w stanie powiedzieć, jaka będzie forma i koszt rekultywacji odkrywek w Koźminie i Adamowie.

Zarząd i spółka czeka na wprowadzenie rynku mocy, do tego czasu projekt elektrociepłowni w Adamowie oraz modernizacji bloków 3 i 4 w elektrowni Pątnów I jest zawieszony.

Według przedstawicieli Fundacji obecnych na zebraniu prezes ZE PAKu wyraźnie powiązał funkcjonowanie bloków 1 i 2 w elektrowni Pątnów I z planowaną   odkrywką  Ościsłowo, zaś bloków 3 i 4 z koniecznością uruchomienia nowych złóż węgla  brunatnego tj, Dęby Szlacheckie i Piaski.

 PZU S.A  jest obecnie drugim drugim największym akcjonariuszem spółki ZE PAK zaraz po największym udziałowcu Zygmuncie Solorzu -Żaku.  Posiada już łącznie nieco ponad 17% czyli 8 milionów 676 tysięcy 794 akcji. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa. Co istotne  Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden (NN OFE) zredukował swój udział w akcjonariacie  spółki ZE  PAK S.A.  do najniższego poziomu, do którego mógł to zrobić bez konieczności przekazania informacji o zmianie stanu posiadania. Obecnie jest to tylko ponad 5% akcji, w ciągu roku Fundusz zmniejszył udziały o blisko połowę.  Przypomnijmy:  przed rokiem w Warszawie jako Koalicja „RT-ON” wzywaliśmy NN do wycofania się ze wspierania spółki, która w planach ma budowę nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego w płn. i płd. Wielkopolsce.

 

Początek strony