SoGru16

UE uruchamia nową platformę dla transformacji regionów górniczych

Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie nowej platformy, która ma wspierać państwa członkowskie w przejściu na czystą energię odnawialną i zagwarantować, że przejście to będzie dla regionu korzystne. Ważnym aspektem jest także utrzymanie miejsc pracy dla zatrudnionych w sektorze węglowym.

 

źródło: teraz-srodowisko.pl

Zobowiązanie się UE do przejścia na czystą energię jest nieodwracalne i nie podlega negocjacjom - podkreśla Komisja Europejska. Powstało jednak narzędzie, które wesprze regiony górnicze w odchodzeniu od węgla i inwestowaniu w czystą energię.

 

Nowa, uruchomiona w poniedziałek platforma ma ułatwić tworzenie projektów i długoterminowych strategii dla regionów górniczych. Będzie ona służyć pobudzeniu procesu transformacji i reagowaniu na wyzwania środowiskowe i społeczne. Zainteresowane strony na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, zaangażowane w proces transformacji, będą mogły rozwijać różne formy partnerstwa i uczyć się od siebie nawzajem. Działalność platformy początkowo skupi się na regionach górniczych, a w przyszłości obejmie również regiony o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Ma ona wspierać przejście na czystą energię i kłaść większy nacisk na sprawiedliwość społeczną, zmiany strukturalne, nowe umiejętności i wsparcie finansowe gospodarki realnej.

UE jest liderem w walce ze zmianą klimatu

Platforma dla regionów górniczych w okresie transformacji została oficjalnie zainaugurowana w poniedziałek w Strasburgu przez Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za unię energetyczną, Miguela Ariasa Cañetego, komisarza do spraw polityki klimatycznej i energetycznej oraz Corinę Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej, a także przedstawicieli europejskich regionów, różne zainteresowane strony i liderów biznesu. Nowa platforma jest jednym z kluczowych działań towarzyszących strategii określonej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który przyjęto w listopadzie 2016 r.

Cel: zapewnić każdemu regionowi korzyści z przejścia na czystą energię

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną Maroš Šefčovič, powiedział: Wyzwaniom stojącym przed regionami górniczymi UE można stawić czoła jedynie wespół z wszystkimi zainteresowanymi stronami w terenie. Unia energetyczna zapewnia dla tych działań odpowiednie ramy. Chcemy ściśle współpracować z podmiotami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wspierając zmiany strukturalne, wykorzystując rozwiązania dostosowane do indywidulanych potrzeb i wszystkie dostępne środki. Naszym celem jest zapewnić każdemu regionowi korzyści z przejścia na czystą energię, przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i promować inwestycje w nowe technologie.

- Rządy, przemysł i regiony świata odchodzą od gospodarki opartej na węglu (...). Jednak to przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę będzie dla niektórych regionów trudniejsze. Na transformacji powinni skorzystać wszyscy Europejczycy, żaden region nie powinien pozostać w tyle na skutek odchodzenia od paliw kopalnych. Ta inicjatywa wesprze państwa, regiony, społeczności i pracowników w UE w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest konieczne przejście na czystą energię i związana z tym dywersyfikacja gospodarcza - dodał komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete.

Komisja prowadzi też prace pilotażowe z niewielką liczbą regionów w niektórych państwach członkowskich, mające na celu zaplanowanie i przyspieszenie dywersyfikacji gospodarczej i transformacji technologicznej dzięki wsparciu technicznemu, wymianie informacji i dostosowanemu do potrzeb dwustronnemu dialogowi na temat odpowiednich funduszy unijnych, programów i instrumentów finansowych. W drugiej połowie 2017 r. na żądanie Słowacji, Polski i Grecji zostały utworzone dla tych państw członkowskich zespoły pilotażowe mające wesprzeć regiony: kraj trenczyński, Śląsk i Macedonię Zachodnią w zależności od ich potrzeb. W miarę postępu prac tych zespołów, ich doświadczenia będą udostępniane na platformie dla regionów górniczych w okresie transformacji.

Utrzymanie miejsc pracy po transformacji

W 41 regionach w 12 państwach członkowskich nadal prowadzi się wydobycie węgla i w sektorze tym bezpośrednio zatrudnionych jest około 185 tys. obywateli. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach produkcja i zużycie węgla w UE stale maleją. Planowane i bieżące likwidacje kopalń węgla oraz zobowiązanie szeregu państw członkowskich do rezygnacji z wykorzystywania węgla do wytwarzania energii mają przyspieszyć tę tendencję spadkową. W tym kontekście platforma dla regionów górniczych w okresie transformacji ma pomóc państwom członkowskim i samym regionom w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest utrzymanie wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w tych społecznościach. Umożliwi ona prowadzenie wielostronnego dialogu na temat ram polityki i finansowania i obejmie zagadnienia takie jak reformy strukturalne, w tym dywersyfikacja gospodarcza i przekwalifikowanie, wykorzystywanie technologii energii odnawialnej, ekoinnowacji i zaawansowanych technologii węglowych.

Źródło: Komisja Europejska

UE jest liderem w walce ze zmianą klimatu

Platforma dla regionów górniczych w okresie transformacji została oficjalnie zainaugurowana w poniedziałek w Strasburgu przez Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za unię energetyczną, Miguela Ariasa Cañetego, komisarza do spraw polityki klimatycznej i energetycznej oraz Corinę Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej, a także przedstawicieli europejskich regionów, różne zainteresowane strony i liderów biznesu. Nowa platforma jest jednym z kluczowych działań towarzyszących strategii określonej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który przyjęto w listopadzie 2016 r.

Cel: zapewnić każdemu regionowi korzyści z przejścia na czystą energię

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną Maroš Šefčovič, powiedział: Wyzwaniom stojącym przed regionami górniczymi UE można stawić czoła jedynie wespół z wszystkimi zainteresowanymi stronami w terenie. Unia energetyczna zapewnia dla tych działań odpowiednie ramy. Chcemy ściśle współpracować z podmiotami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wspierając zmiany strukturalne, wykorzystując rozwiązania dostosowane do indywidulanych potrzeb i wszystkie dostępne środki. Naszym celem jest zapewnić każdemu regionowi korzyści z przejścia na czystą energię, przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i promować inwestycje w nowe technologie.

- Rządy, przemysł i regiony świata odchodzą od gospodarki opartej na węglu (...). Jednak to przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę będzie dla niektórych regionów trudniejsze. Na transformacji powinni skorzystać wszyscy Europejczycy, żaden region nie powinien pozostać w tyle na skutek odchodzenia od paliw kopalnych. Ta inicjatywa wesprze państwa, regiony, społeczności i pracowników w UE w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest konieczne przejście na czystą energię i związana z tym dywersyfikacja gospodarcza - dodał komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete.

Komisja prowadzi też prace pilotażowe z niewielką liczbą regionów w niektórych państwach członkowskich, mające na celu zaplanowanie i przyspieszenie dywersyfikacji gospodarczej i transformacji technologicznej dzięki wsparciu technicznemu, wymianie informacji i dostosowanemu do potrzeb dwustronnemu dialogowi na temat odpowiednich funduszy unijnych, programów i instrumentów finansowych. W drugiej połowie 2017 r. na żądanie Słowacji, Polski i Grecji zostały utworzone dla tych państw członkowskich zespoły pilotażowe mające wesprzeć regiony: kraj trenczyński, Śląsk i Macedonię Zachodnią w zależności od ich potrzeb. W miarę postępu prac tych zespołów, ich doświadczenia będą udostępniane na platformie dla regionów górniczych w okresie transformacji.

Utrzymanie miejsc pracy po transformacji

W 41 regionach w 12 państwach członkowskich nadal prowadzi się wydobycie węgla i w sektorze tym bezpośrednio zatrudnionych jest około 185 tys. obywateli. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach produkcja i zużycie węgla w UE stale maleją. Planowane i bieżące likwidacje kopalń węgla oraz zobowiązanie szeregu państw członkowskich do rezygnacji z wykorzystywania węgla do wytwarzania energii mają przyspieszyć tę tendencję spadkową. W tym kontekście platforma dla regionów górniczych w okresie transformacji ma pomóc państwom członkowskim i samym regionom w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest utrzymanie wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w tych społecznościach. Umożliwi ona prowadzenie wielostronnego dialogu na temat ram polityki i finansowania i obejmie zagadnienia takie jak reformy strukturalne, w tym dywersyfikacja gospodarcza i przekwalifikowanie, wykorzystywanie technologii energii odnawialnej, ekoinnowacji i zaawansowanych technologii węglowych.

Źródło: Komisja Europejska\

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/KE-celem-jest-zapewnienie-korzysci-regionom-pogorniczym-4038.html#xtor=EPR-1

 

Początek strony