PtKwi20

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Generali

Generali nie rezygnuje z wspierania węgla w Polsce

Przedstawiciel Fundacji “RT-ON” i reprezentanci innych europejskich organizacji pozarządowych wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) Grupy Generali. Po zakończeniu obrad grupa spotkała się z prezesem Generali, Gabriele Galateri di Genolą i dyrektorem generalnym (CEO) Philippe’m Donnetem.

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. we włoskim Trieście odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Grupy Generali, trzeciego największego ubezpieczyciela w Europie. Wśród około dwustu uczestników tego wydarzenia był przedstawiciel Fundacji „RT-ON”, który razem z pięcioma innymi osobami reprezentującymi organizacje opowiadające się za odejściem od węgla, wykorzystał tę okazję do zadania Zarządowi Generali pytań nt. zaangażowania spółki w ubezpieczanie i inwestycje w polski sektor węglowy.

Czas na pytania do władz Generali przyszedł tuż po prezentacjach członków zarządu. Odnosząc się do zapisów wyłączających m.in. Polskę i Czechy z ogłoszonej w lutym br. Strategii Generali dot. Zmian Klimatu, przedstawiciele organizacji pozarządowych apelowali o usunięcie tych wyjątków i prowadzenie jednolitej polityki rezygnacji z ubezpieczania i inwestowania w wydobycie i spalanie węgla. Alessandro Runci z włoskiej organizacji Re:Common w swoim wystąpieniu przekonywał zarząd i akcjonariuszy Generali, że postępujące zmiany klimatu to nie tylko zagrożenie dla środowiska i społeczności międzynarodowej, ale także spore ryzyko finansowe dla branży ubezpieczeniowej. Elena Gerebizza, również z Re:Common, podkreśliła, że traktowanie Polski i Czech jako wyjątków od reguł Strategii dot. Zmian Klimatu znacznie obniża wartość tego dokumentu i stoi w sprzeczności z celami ustanowionymi w ramach Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

Reprezentujący Fundację „RT-ON” Jan Chudzyński przedstawił przykłady ubezpieczanych przez Generali polskich obiektów z sektora węglowego – odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów (PGE), procesu rozbudowy elektrowni Opole (PGE) oraz zakończonej w grudniu 2017 roku budowy nowego bloku Elektrowni Kozienice (ENEA). Zaprezentowane zostały dane na temat wpływu polskich kopalni i elektrowni węglowych na zdrowie i klimat. Jan wymienił planowane przez polski sektor węglowy inwestycje, a więc kopalnie odkrywkowe PGE i ZE PAK oraz Elektrownię Ostrołęka C, i zaapelował do Generali o nie obejmowanie ich ochroną ubezpieczeniową.

Z kolei Jan Rovenský, członek komisji ochrony środowiska miasta Litvinov i kierownik kampanii klimat i energia czeskiego oddziału Greenpeace, poinformował uczestników m.in. o negatywnym wpływie ubezpieczanej przez Generali odkrywki Turów na poziom wód w miejscowościach po czeskiej stronie granicy.

Jako ostatni wystąpił Fernando Vasco Chironda z WeMove.EU, który przekazał zarządowi i akcjonariuszom Generali ponad 100 tysięcy podpisów zebranych pod zorganizowanymi przez WeMove.EU, Akcję Demokrację i Greenpeace Italy petycjami nawołującymi Generali do zaprzestania ubezpieczania i inwestowania w kopalnie i elektrownie węglowe.

W odpowiedzi na wszystkie interwencje dotyczące zaangażowania firmy w sektor węglowy, zarząd Generali zaprezentował dotychczas nieupublicznione szczegóły Strategii dot. Zmian Klimatu. Zgodnie z nimi grupa Generali zobowiązuje się, że w okresie od 6 do 12 miesięcy wycofa należące do spółki środki z inwestycji w sektorze węglowym. To jednak na razie nie dotyczy środków zarządzanych przez Generali w imieniu klientów, jak np. środki zgromadzone w funduszach emerytalnych, choć mają zostać podjęte działania prowadzące do objęcia nową polityką także tych aktywów.

Najistotniejsze jednak, że polityki te wciąż nie dotyczą środków zainwestowanych w Polsce i w Czechach, bowiem zapisane w strategii wyjątki mają dalej obowiązywać. Generali obiecuje jednak, że jeżeli w przeciągu dwóch lat dialog ze spółkami węglowymi nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w postaci przyjęcia przez nie bardziej zrównoważonych strategii, firma wycofa się z inwestycji i ubezpieczania sektora. To właśnie ta ostatnia deklaracja była jednym z tematów spotkania reprezentantów obecnych na WZA organizacji pozarządowych z prezesem i dyrektorem generalnym Generali. Przedstawiony przez Generali pomysł podjęcia dialogu ze spółkami, które planują dalszą rozbudowę mocy węglowych i otwarcie nowych elektrowni i kopalń odkrywkowych wzbudziła ogromne wątpliwości.

 

Rozpoczęcie WZA Generali poprzedziła akcja włoskiego oddziału Greenpeace, który efektownie zaprotestował przeciwko wspieraniu kopalń i elektrowni węglowych przez wywodzącego się z Triestu ubezpieczyciela. Wiszący na centrum konferencyjnym oficjalny banner Generali został przysłonięty informacją o tym, że spółka ubezpiecza węgiel i gwarantuje zmiany klimatu. Przed wejściem do budynku ustawiono worki z węglem, wokół których w milczeniu stały osoby z transparentami. To kolejna akcja tej organizacji wokół tematu zaangażowania Generali w sektor węglowy. Wcześniej przygotowała ona demonstracje przed regionalnymi biurami ubezpieczyciela we Włoszech.


 Fundacja "RT-ON" jest częścią koalicji międzynarodowych organizacji pozarządowych pod nazwą Unfriend Coal. Wzywa ona wszystkich ubezpieczycieli do wycofania się z udzielania ochrony ubezpieczeniowej zarówno nowym, jak i istniejącym elektrowniom węglowym, kopalniom oraz powiązanym z nimi projektom infrastrukturalnym. Na ubezpieczycielach spoczywa bowiem wyjątkowa odpowiedzialność za powodzenie transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej. Rezygnując z ubezpieczania i inwestowania w projekty węglowe, mogą poprawić zdrowie publiczne, wydłużyć życie tysięcy ludzi oraz znacząco wesprzeć dążenia do osiągnięcia wypracowanych podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu międzynarodowych celów emisyjnych i walkę z niebezpiecznymi zmianami klimatu.

 

Początek strony