PnCze04

Nationale Nederlanden będzie namawiało polskie władze do zmian w OFE

Podczas odbywającego się w czwartek 31 maja w Hadze walnego zgromadzenia akcjonariuszy Grupy NN, przedstawiciel Fundacji "RT-ON" pytał prezesa i zarząd firmy o posiadane przez Nationale Nederlanden OFE akcje spółek z sektora węglowego.

Prezes zarządu NN Lard Friese, pytany o możliwość wycofania środków zainwestowanych przez NN OFE w akcje sektora węglowego powiedział, że chętnie doprowadziłby do ograniczenia tego typu inwestycji. Wobec niesprzyjających takim ruchom przepisów regulujących OFE, chce wykorzystać pozycję lidera na rynku i namawiać polskie władze do zmiany "reguł gry".

Prezes NN tłumaczył, że spółki prowadzące OFE są podmiotami niezależnymi od swoich spółek-matek, i zgodnie z polskim prawem Grupa NN nie może nakazać NN OFE wycofać się z inwestycji w aktywa węglowe. Poza tym, zapisy ustawy nie dopuszczają też by zarządzający funduszem kierowali się innymi kryteriami niż stopa zwrotu. Friese powtórzył zatem często przywoływane przepisy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Przypomnijmy, że według danych na koniec 2017 roku prowadzony przez Nationale Nederlanden fundusz emerytalny NN OFE i zarządzająca aktywami spółka NN Investment Partners TFI posiadały akcje polskich spółek z sektora węglowego o wartości ponad 500 milionów euro. W ich portfolio znalazły się m.in. akcje Enei i Energi, które wspólnie planują budowę kontrowersyjnej Elektrowni Ostrołęka C, a także akcje PGE i ZE PAK, które zamierzają otworzyć nowe odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego. Fundusz emerytalny NN OFE jest największy na polskim rynku, i jak ujawniono m.in. w wydanym w lutym br. raporcie Unfriend Coal [1], posiada też największe środki zainwestowane spółkach polskiego sektora węglowego.

   

Wsparcia w naświetleniu problemu inwestycji NN w polski sektor węglowy udzieliły przedstawicielki lokalnej grupy Den Haag Fossielvrij (Haga wolna od paliw kopalnych).

Wydarzenie w Hadze to kolejne w tym roku walne zgromadzenie akcjonariuszy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Fundacji "RT-ON". Wcześniej do rezygnacji z ubezpieczania i inwestycji w spółki sektora węglowego namawiali już akcjonariuszy i zarządy Generali, Munich RE (właściciel Ergo Hestii), Talanxa (właściciel Warty) oraz Avivy. Z kolei w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Allianz i Commerzbank uczestniczyły delegacje odpowiednio Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz stowarzyszenia Eko-Unia.

zobacz także:

 

Przypis:

[1]Dirty business: insurers supporting the growth of Polish Coal,Unfriend Coal, February 2018


 Fundacja "RT-ON" jest częścią koalicji międzynarodowych organizacji pozarządowych pod nazwą Unfriend Coal. Wzywa ona wszystkich ubezpieczycieli do wycofania się z udzielania ochrony ubezpieczeniowej zarówno nowym, jak i istniejącym elektrowniom węglowym, kopalniom oraz powiązanym z nimi projektom infrastrukturalnym. Na ubezpieczycielach spoczywa bowiem wyjątkowa odpowiedzialność za powodzenie transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej. Rezygnując z ubezpieczania i inwestowania w projekty węglowe, mogą poprawić zdrowie publiczne, wydłużyć życie tysięcy ludzi oraz znacząco wesprzeć dążenia do osiągnięcia wypracowanych podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu międzynarodowych celów emisyjnych i walkę z niebezpiecznymi zmianami klimatu.

Początek strony