WtGru04

Nowy raport: Dość ubezpieczania węgla. Ubezpieczenia, węgiel i zmiany klimatu - ranking 2018

Bezprecedensowe działania ze strony ubezpieczycieli wywierają

presję na przemysł węglowy.

Europejskie firmy ograniczają zakres wydawanych ubezpieczeń i rezygnują z wydobycia węgla

- jedynie USA i Japonia pozostają w tyle

Firmy ubezpieczeniowe podejmują bezprecedensowe działania przeciwko przemysłowi węglowemu, porzucając ubezpieczanie spółek węglowych, kopalni i elektrowni oraz wyłączając węglowe interesy z 6 bilionów dolarów inwestycji informuje druga doroczna edycja zestawienie wyników dla branży węglowej w ramach kampanii Unfriend Coal.

Tendencja szybko się umacnia, ponieważ czterech największych na świecie ubezpieczycieli ogłosiło w tym roku nowe ograniczenia ubezpieczeń branży węglowej, co daje łączną liczbę siedmiu ubezpieczycieli. W chwili, gdy w Polsce rozpoczyna się dwudziesty czwarty szczyt klimatyczny ONZ (COP24), raport ujawnia, że ubezpieczyciele w USA, Japonii i Australii nadal wspierają przemysł, który sabotuje wysiłki na rzecz uniknięcia niebezpiecznych zmian klimatycznych.

Peter Bosshard, koordynator Unfriend Coal mówi: Część największych na świecie i najbardziej zaufani ubezpieczycieli porzuca obecnie sektor węglowy, wysyłając silny sygnał do rządów i inwestorów, że najbrudniejsze paliwa kopalne nie mają przyszłości. Kontynuując naszą kampanię, skoncentrujemy się na maruderach, aby osiągnąć masę krytyczną i uczynić węgiel nieubezpieczalnym.

Annie Leonard, dyrektor wykonawczy Greenpeace USA zauważa: Ubezpieczyciele ze Stanów Zjednoczonych zdradzają swoich akcjonariuszy, swoich klientów i szeroką opinię publiczną, kontynuując wspieranie paliw kopalnych. Ubezpieczyciele powinni podążać za przykładem swoich europejskich kolegów po fachu, którzy zdają sobie sprawę, że węgiel jest złą inwestycją, powoduje tysiące przedwczesnych zgonów każdego roku i musi być stopniowo wycofywany, aby uniknąć niebezpiecznych zmian klimatycznych.

Dość ubezpieczania węgla. Ubezpieczenia, węgiel i zmiany klimatu - ranking 2018 pokazuje, że:

  • Czterech największych europejskich ubezpieczycieli właśnie ograniczyło ubezpieczanie węgla. Allianz i Generali ograniczyły ubezpieczanie, a AXA w tym roku zaostrzyła politykę, natomiast Zurich ogłosił ograniczenia w listopadzie 2017 roku.

  • Jedna trzecia rynku reasekuracji ograniczyła obecnie działanie w branży węglowej. Giganci reasekuracyjni Swiss Re i Munich Re ogłosili w tym roku ograniczenia w ubezpieczeniu węgla, wykraczające poza ograniczenia ogłoszone wcześniej przez SCOR.

  • Co najmniej 19 czołowych ubezpieczycieli z aktywami o wartości ponad 6 bilionów USD, czyli 20% aktywów globalnych w branży, wycofało środki z inwestycji w spółki węglowe . Wynik ten wzrósł z 4 bilionów dolarów i 13% rok wcześniej. Generali, Lloyd's, Hannover Re, AG2R La Mondiale i Groupama ogłosili w tym roku nową politykę dezinwestycji, podczas gdy AXA, Allianz i Munich Re wzmocniły swoją dotychczasową politykę.

Broker ubezpieczeniowy Willis Towers Watson ostrzega, że znalezienie alternatywnych źródeł [ubezpieczenia węglowego] prawdopodobnie stanie się coraz trudniejsze - zwłaszcza, jeśli ubezpieczyciele z Ameryki Północnej zaczną podążać za europejskim przykładem.

W raporcie napisano: “Równie ważne jak ograniczenie dostępności rynku ubezpieczeń dla węgla może być wycofanie się firm dysponujących wiedzą ekspercką w tym obszarze. Zdaniem doświadczonego przedstawiciela brokera specjalizującego się w branży energetycznej tylko nieliczni ubezpieczyciele są w stanie kierować procesem due diligence i underwritingu projektów węglowych w Azji, czyli rejonie gdzie najwięcej dziś buduje się tego typu infrastruktury, oraz gdzie większość z czołowych światowych ubezpieczycieli, z wyjątkiem AIG i Chubb, zdecydowała się zakończyć lub ograniczyć ubezpieczanie węgla. Jeśli inni gracze przystąpią do wypełnienia nowo powstałej luki, mogą pobierać wyższe opłaty, ponieważ wobec ograniczonego rynku prawdopodobnie będą wymagać większej reasekuracji.”

Zestawienie wyników szereguje 24 największych ubezpieczycieli na świecie pod względem ich działań związanych z węglem i zmianami klimatu, szacuje i ocenia ich politykę w zakresie ubezpieczania, dezinwestycji i innych aspektów przywództwa klimatycznego. Zestawienie opiera się na odpowiedziach 18 firm na kwestionariusz - w tym wszystkich ubezpieczycieli z Europy, Azji i Pacyfiku - oraz na publicznie dostępnych informacjach.

Swiss Re zajmuje najwyższe miejsce w najbardziej wszechstronnych polisach dotyczących zarówno ubezpieczenia na węgiel, jak i dezinwestycji (patrz tabela w uwagach do wydawców). Swiss Re odkupił od firm pozyskujących ponad 30% dochodów z wydobywania lub wytwarzania energii z węgla, a w lipcu ogłosił, że nie będzie już oferować im polis ubezpieczeniowych. Zasady stosuje zarówno istniejących, jak i nowych projektów we wszystkich branżach biznesowych na całym świecie. Polityka ubezpieczania i dezinwestycji obejmuje również piaski bitumiczne oraz inne ekstremalne paliwa kopalne.

Rośnie presja na USA, Japonię i Australię, aby poszły za przykładem Europy

W Europie większość głównych ubezpieczycieli podjęło już działania w sprawie węgla. Spośród 10 największych firm analizowanych pod względem wystawianych ubezpieczeń, wszystkie oprócz trzech zakończyły lub ograniczyły ubezpieczanie projektów węglowych: Mapfre rozważa działanie, Lloyd's jest w szczególnej sytuacji ze względu na formę prowadzonej przez siebie działalności [jest wyspecjalizowanym rynkiem ubezpieczeń - przyp.], a Hannover Re nadal aktywnie wspiera węgiel. Spośród 12 największych firm, które zostały ocenione pod kątem inwestycji, wszystkie poza trzema już wycofały środki z węgla: Mapfre przestaje wspierać nowe inwestycje, podczas gdy Aviva i Legal & General koncentrują się na zaangażowaniu w spółki węglowe.

W USA żaden z dziewięciu wiodących ubezpieczycieli nie podjął działań w sprawie węgla. Firmy takie jak AIG, Chubb1, Liberty Mutual i Berkshire Hathaway nadal ubezpieczają i inwestują w branżę węglową.

Mimo że również ubezpieczyciele z regionu Azji i Pacyfiku nadal ubezpieczają węgiel i inwestują w niego, pojawiają się pierwsze oznaki zmian. Trzy z największych japońskich firm ubezpieczeniowych, Nippon, Dai-ichi i Meiji Life, ogłosiły, że nie będą już finansować nowych projektów węglowych. Australijski QBE dokonuje obecnie przeglądu swojej polityki ubezpieczeniowej i inwestycyjnej.

Należy jednak pamiętać, że nawet polityki wyjścia z węgla europejskich ubezpieczycieli wciąż zawierają duże luki. Niektóre nie wliczają wiodących deweloperów węglowych, ponieważ ich definicja spółek węglowych jest niezwykle wąska. Inne nie mają zastosowania do niektórych rodzajów ubezpieczeń lub ograniczają tylko do niektórych projektów węglowych. Większość polityk dezinwestycyjnych nie obejmuje aktywów zarządzanych przez ubezpieczycieli w imieniu osób trzecich (third-party assets) - w przypadku Allianz jest to ponad 1 bilion dolarów.

Węgiel jest największym źródłem emisji CO2, ale w ciągu trzech lat od szczytu klimatycznego w Paryżu na świecie zainstalowano 92 GW nowych mocy węglowych a planuje się kolejne 672 GW. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła w ubiegłym tygodniu, że świat nie osiągnie celu wyznaczonego w Paryżu, jeśli zbuduje nowe elektrownie na paliwa kopalne. 2 Co najmniej 59% całkowitej mocy węglowych musi zostać wycofane do 2030 r., Aby sprostać celom klimatycznym z Paryża czyli ograniczeniu globalnego ocieplenia do 1,5 ° C, zgodnie z najnowszym raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC).3

Szczyt Klimatyczny ONZ jest w tym roku  goszczony przez Polskę, kraj, którego plany budowy ponad 7 GW nowych mocy węglowych stoi w całkowitej sprzeczności z celami porozumienia paryskiego.

Kuba Gogolewski z Fundacji "Rozwój TAK- Odkrywki NIE" komentuje: Spółki węglowe, takie jak najbardziej agresywny deweloper elektrowni węglowych w Europie PGE, są zdecydowane budować więcej kopalń i elektrowni niezależnie od wpływu na środowisko i zdrowie społeczeństwa, ale nie będzie w stanie tego robić bez ubezpieczenia. Ubezpieczyciele mają moc, by zakończyć ten brudny biznes, a my będziemy wywierać największą możliwa presję na ociągające się firmy, aby podejmowały działania jak najszybciej.

Ubezpieczyciele znajdują się pod rosnącą presją polityczną, regulacyjną i społeczną, aby podjąć działania mające na celu wsparcie szybkiego odejścia od węgla na całym świecie.

  • Do października 2018 r. 28 rządów narodowych poparło przymierze Powering Past Coal, które wzywa do odejścia od węgla w UE i krajach OECD do 2030 r.

  • Prudential Regulation Authority w Bank of England zarekomendował ubezpieczycielom i bankom, aby uczyniły ryzyko klimatyczne główną częścią długofalowego planowania biznesowego, ostrzegając, że jego wpływ może być większy niż w przypadku innych rodzajów ryzyka i jest potencjalnie nieliniowy, skorelowany i nieodwracalny.

  • Zanieczyszczenie pochodzące ze spalania węgla jest przyczyną ponad 800 000 przedwczesnych zgonów rocznie na całym świecie i wielu milionów poważniejszych i mniej poważnych chorób.

  • Wysokie koszty paliwa, jakim jest węgiel oznaczają, że 42%mocy węglowych na całym świecie już działa generując straty. A z najnowszych analiz przeprowadzonych przez finansowy think tank Carbon Tracker wynika, że dotychczas ogłoszone polityki mogą zwiększyć ten udział do 72% do 2030 r.

  • Ocieplający się klimat zwiększa częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, a ubezpieczyciele już w tej chwili doświadczają nie znanych dotąd strat. Globalne straty spowodowane klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, takimi jak huragany i pożary, osiągnęły w 2017 r. 337 miliardów dolarów, a straty z ubezpieczenia wyniosły 144 miliardy dolarów.

W celu uzyskania dalszych informacji, zdjęć, grafiki i umówienia się na wywiady prosimy o kontakt:

Kuba Gogolewski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +48 661 862 611

Will Aitchison Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +44 (0) 7412 872453

David Mason Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +44 (0) 7799 072320

Nowy raport Dość ubezpieczania węgla. Ubezpieczenia, węgiel i zmiany klimatu - ranking 2018 :

Wersja polska

Wersja angielska

O Unfriend Coal

Kampania Unfriend Coal skupia globalną sieć organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, wzywając firmy ubezpieczeniowe do wycofania inwestycji i zaprzestania ubezpieczania węgla oraz do wspierania przejścia na czystą energię.

Raport Dość ubezpieczania węgla. Ubezpieczenia, węgiel i zmiany klimatu - ranking 2018 został opublikowany wspólnie z: 350.org; Center for International Environmental Law (USA); ClientEarth (UK); Consumer Watchdog (USA); Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (Polska); Ecologistas en Acción (Hiszpania); Friends of the Earth France; Greenpeace; Indigenous Environmental Network; Market Forces (Australia); Rainforest Action Network (USA); Re:Common (Włochy); Sunrise Project (Australia); Urgewald (Niemcy); Waterkeeper Alliance (USA).

1 Chubb jest zarejestrowany w Szwajcarii, ale zarządzany jest z USA i notowany na nowojorskiej giełdzie. Chubb według wykazu wyników jest uważany za firmę amerykańską.

Początek strony