PnLut18

Uwagi Fundacji „RT-ON” w sprawie kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów

13 lutego 2019 Fundacja „RT-ON” złożyła uwagi do przedsięwzięcia „Kontynuacja eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego Turów”.

W opinii Fundacji raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie spełnia wymogów ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (Ust. z dn. 3.10.2008). W raporcie brak należytego rozważenia wpływu kopalni na zdrowie i życie ludzi oraz skumulowanego oddziaływania kopalni i elektrowni na powietrze. Inwestor informuje w raporcie o planowanych przy realizacji przedsięwzięcia przekroczeniach jakości powietrza w dwóch dzielnicach Bogatyni: Trzciniec oraz Zatonie (2020-2038) ale nie analizuje konsekwencji tych przekroczeń w postaci wzrostu zachorowań, utraconych dni pracy, hospitalizacji itp.

Obecnie w gminie Bogatynia z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku umiera przedwcześnie ok. 30 osób. Fatalna jakość powietrza przyczynia się ponadto do ok. 140 dodatkowych przypadków zapalenia oskrzeli wśród dzieci, a także 12 000 dni nieobecności w pracy.

Funkcjonowanie kopalni odkrywkowych wiąże się z emisją pyłów – są one naturalnie unoszone, jak na pustyni, czyli nawet bez spalania węgla dochodzi do emisji zanieczyszczeń pyłowych. Do tego należy wziąć pod uwagę negatywne efekty zdrowotne spalania węgla brunatnego z kopalni odkrywkowej Turów w elektrowni Turów i pamiętać o negatywnych efektach spalania węgla brunatnego z odkrywki Turów przez gospodarstwa domowe.

Pełna treść uwag i załączniki złożone w ramach procesu konsultacji społecznych dostępne są w załącznikach poniżej oraz w linku TUTAJ

 

Początek strony