>
Wydrukuj tę stronę
07-06-2019

RAPORT: Wyzwania dla reasekuracji sektora węglowego

Niekorzystne trendy na globalnym rynku reasekuracji, ryzyka związane ze zmianami klimatu oraz ograniczenie oferty reasekuracji i ubezpieczenia kopalń i elektrowni węglowych w wyniku wycofywania się z tego obszaru kluczowych graczy – to zdaniem ekspertów z Willis Towers Watson najważniejsze obok zagrożenia cyberatakami i nowych technologii tematy nad jakimi powinien w 2019 roku pochylić się rynek ubezpieczeń i reasekuracji energetyki. Prezentujemy Państwu Raport Wyzwania dla reasekuracji sektora węglowego

Poza niekorzystnymi trendami, czyli przewidywanym wzrostem kosztów reasekuracji i ubezpieczeń, w dorocznym raporcie czołowego brokera ubezpieczeniowego przywołano również wskazane w 2015 roku przez organ ds. regulacji ostrożnościowych przy Banku Anglii (Prudential Regulation Authority; PRA) trzy kategorie ryzyk średnio- i długoterminowych na jakie w związku ze zmianami klimatu narażeni są reasekuratorzy i ubezpieczyciele:

Ryzyko materialne – związane bezpośrednio ze wzrostem szkodowości i strat
w wyniku częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych

Ryzyko wynikające z transformacji w kierunku gospodarki nisko- lub
zeroemisyjnej – finansowe konsekwencje zmian (spadku) wyceny aktywów
węglowych oraz koszty obrania nieefektywnej ścieżki transformacji

Ryzyko odpowiedzialności cywilnej – związane z ryzykiem reputacyjnym oraz
sprawami o uznanie odpowiedzialności cywilnej firm energetycznych za szkody
wywołane przez zmiany klimatu.

Mimo tego żadna z instytucji finansowych, tj. ubezpieczycieli, reasekuratorów i banków nie przyjęła jeszcze polityki w pełni zgodnej z celami wyznaczonymi przez Porozumienie Paryskie z 2015 roku. Zakres dotychczas ogłoszonych przez największe światowe instytucje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne decyzji o ograniczeniu ochrony i inwestycji w sektor węglowy stanowią zatem istotny, choć wciąż niewystarczający krok na drodze do zatrzymania wzrostu temperatur
poniżej 1,5°C.

Niniejsza analiza ujawnia rolę jaką w procesie powstawania nowych mocy oraz utrzymywania dotychczasowej infrastruktury węglowej odgrywa sektor reasekuracji. Wskazuje też wpływ jaki na rynki lokalne i globalne wywiera trend ograniczania przez reasekuratorów i ubezpieczycieli wsparcia kopalni i elektrowni węglowych.

Pobierz załącznik:

Artykuły powiązane